“Het mooiste van het leven zijn de sporen van liefde, die wij achterlaten als wij weggaan”

“Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons betekend, plotseling uit ons leven gedreven,

blijf je in onze harten leven”