“Om je heengaan treuren wij, om wie je was zijn wij dankbaar”

“Afscheid nemen bestaat niet, ik ga wel weg maar verlaat je niet”

“Je liefde, kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen, iedere dag”

“Een wens voor het laatste afscheid”

Na een overlijden moeten veel praktische zaken geregeld worden. Hoe beter de uitvaart aansluit bij de persoonlijkheid en het leven van de overledene, hoe meer troost de naasten hiermee hebben. Een uitvaart en afscheidsbijeenkomst is uniek door een eigen inbreng, teksten, muziek, en beelden. Uiteraard zullen wij u bijstaan om een juiste keuze te maken in uw programma. Ook wanneer u liever heeft dat wij deze bijeenkomst leiden en voordracht doen dan zal ons professioneel opgeleide team dit u uit handen nemen.

Opzoeken en klaarleggen

Zoek uit of de overledene een uitvaartverzekering heeft en leg de polis(sen) van de eventuele verzekering klaar. Kijk hiervoor in zijn of haar administratie of vraag uw familieleden of andere naasten of zij hier informatie over hebben.
Ga na of de overledene een testament of een wilsbeschikking heeft. Zijn of haar uitvaartwensen staan daar misschien in. Ook dit kunt u vinden in de administratie of via familieleden of andere naasten.
Zoek een identiteitsbewijs en/of het trouwboekje van de overledene.
Bepaal aan wie u rouwkaarten wilt sturen en maak een adressenlijst aan. Overleg vervolgens met de uitvaartverzorger van Saktoe Uitvaartzorg wanneer de rouwkaarten het beste verstuurd kunnen worden.
Zoek kleding uit voor de overledene.

Checklist uitvaart regelen

Direct regelen

  • Neem contact op met Saktoe Uitvaartzorg. Wij zijn dag en nacht, doordeweeks en in het weekend, bereikbaar via telefoonnummer 06-28 27 75 22.
  • Vanuit het buitenland kunt u bellen met +31 6 28 27 75 22.
  • Bij een overlijden thuis: neem contact op met de huisarts of zijn of haar waarnemer. In het ziekenhuis of zorgcentrum wordt de arts automatisch geïnformeerd bij een overlijden.
  • Bij overlijden op reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
  • Bij een sterfgeval na een ongeluk: bel de verzekeringsmaatschappij.

Waar zorgt Saktoe Uitvaartzorg voor?

√  Organiseren en uitvoeren van de uitvaart door uw persoonlijke uitvaartbegeleider
√  Verzorgen van de overledene, wij kunnen dit samen met u doen als u dat wens.
√  Het thuis opbaren van de overledene of hem of haar overbrengen naar een uitvaartcentrum.
√  Persoonlijk contact en huisbezoek(en)
√  Vastleggen van de afspraken
√  Verzorgen van de wettelijke formaliteiten
√  Doen van aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand
√  Verkrijgen van overlijdensverklaringen en van het verlof om te mogen cremeren/begraven
√  Akte van overlijden
√  Verzorgen van alle afspraken met leveranciers
√  Vervoer van de overledene op dag van overlijden
√  Uitvaartkist
√  Condoleance boek
√  Begeleiding van de condoleance- en familiebezoeken
√  Begeleiding en vormgeving van de uitvaartplechtigheid
√  Afspraken met kerkelijk of ritueel voorganger of funerair spreker
√  Begeleiding van de kerkelijke herdenkingsdienst
√  Rouwadvertentie: opstellen van rouwadvertentie en zorgdragen voor plaatsing van rouwadvertentie
√  Zorgdragen voor de uitkering van de verzekeringspolis (indien aanwezig)
√  Saktoe Uitvaartzorg schiet alle verplicht vooruit te betalen kosten voor

Een crematie kost gemiddeld minder geld dan een begrafenis